Molimo, odaberite dostavno područje:

Uvjeti korištenja i kupnje

Uvjeti korištenja i kupnje e-trgovine etrznica.hr

Uvodne odredbe

Članak 1.

Vlasnik i upravitelj e-trgovine pod nazivom etrznica.hr je SOLUM GB obrt za e-trgovinu i posredovanje u trgovini, vlasnik KRUNOSLAV ŠEBEKOVIĆ, iz Gornjih Bogićevaca, Stari kraj 45 (dalje u tekstu: SOLUM GB). Korisnikom ove stranice smatra se svaka osoba koja pristupi stranici. Registriranim korisnikom stranice smatra se onaj korisnik koji, bilo u svojstvu proizvođača proizvoda koje nudi na prodaju, bilo u svojstvu potencijalnog kupca proizvoda koji se putem ove stranice nude na prodaju, bude kao takav registriran u predviđenom postupku registracije na ovoj stranici. Svaki korisnik neopozivo prihvaća sve važeće uvjete korištenja i kupnje koje jednostrano odredi SOLUM GB i izjavljuje da je s postojećim uvjetima upoznat, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. SOLUM GB zadržava pravo jednostrane izmjene ovih uvjeta u bilo koje vrijeme. Sve izmjene uvjeta korištenja i kupnje bit će objavljene na ovoj stranici, a prema svim korisnicima ove e-trgovine stupaju na snagu trenutkom njihove objave. Korisnik je dužan redovito se informirati o promjenama važećih uvjeta korištenja i kupnje. Ova stranica je u svim svojim sastavnicama zaštićena pravima intelektualnog vlasništva, što su korisnici dužni poštivati, a kršenje tih prava nosi za sobom odgovornost sukladno važećim propisima Republike Hrvatske. Nisu dopušteni promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja i davanje na korištenje ni jednog dijela ove stranice ili softwarea ove e-trgovine bez pristanka vlasnika i upravitelja stranice.

Namjena i odgovornost u međusobnim odnosima korisnika

Članak 2.

Ova e-trgovina osnovana je s ciljem ostvarivanja posredništva u prodaji između proizvođača koji svoje proizvode putem ove stranice nude na prodaju kupcima, i potencijalnih kupaca tih proizvoda koji te proizvode putem ove stranice budu kupovali od proizvođača. Svi odnosi koji budu uspostavljeni između proizvođača i kupaca putem ove stranice isključivo su njihovi, pa SOLUM GB ne preuzima ni prema jednoj od tih strana odgovornost za obveze druge strane, niti za takve obveze jamči. Svaki korisnik ove stranice, neovisno u kojem svojstvu nastupa, suglasan je s time da se svi kontakti s drugim korisnicima ove stranice, neovisno o svojstvu u kojem ti drugi korisnici nastupaju, odvijaju isključivo na njihovu međusobnu odgovornost, te se po osnovi njihovih međusobnih odnosa odriču bilo kakvih zahtjeva prema vlasniku i upravitelju stranice. Sve eventualne sporove koju nastanu između korisnika ove stranice rješavat će ti korisnici međusobno. Korisnicima je zabranjeno koristiti ovu stranicu radi ostvarenja svrhe za koju ona nije namijenjena, kao i za ostvarenje svrhe protivne propisima Republike Hrvatske, za što će snositi odgovornost.

Registracija korisnika

Članak 3.

Da bi pojedini korisnik ove stranice u okviru poslovanja e-trgovine etrznica.hr mogao nastupiti kao proizvođač, odnosno kupac proizvoda koji se putem ove stranice nude na prodaju, potrebno je da se na prikladan način registrira. Postupak registracije određuje SOLUM GB i ovlašten ga je po potrebi mijenjati za sve naredne korisnike koji se namjeravaju registrirati. Svaki registrirani korisnik mora imati najmanje 18 godina. Prilikom registracije korisnik je dužan kreirati lozinku koja štiti njegovu privatnost. Korisnik je dužan čuvati tajnost svoje lozinke, a SOLUM GB neće odgovarati korisniku zbog štete nastale neprimjerenim i nepažljivim raspolaganjem lozinkom od strane samog korisnika. SOLUM GB zadržava pravo od registriranog korisnika iz sigurnosnih razloga zahtijevati promjenu lozinke ili drugih podataka. Podaci dani upravitelju stranice u postupku registracije predstavljaju i osnovu za utvrđivanje identiteta korisnika, naročito u slučaju kada je potrebno utvrditi eventualnu odgovornost pojedinog korisnika. SOLUM GB čuvat će u okviru svojih mogućnosti i tehnološke opremljenosti tajnost podataka korisnika danih postupku registracije i korištenja stranice.

Točnost i potpunost podataka, raspolaganje podacima i objava i administriranje sadržaja

Članak 4.

Korisnici ove stranice dužni su prilikom registracije i za potrebe korištenja stranice, uvijek kada se od njih to zahtijeva, vlasniku i upravitelju stranice pravodobno davati točne i potpune podatke, kao i sve promjene tih podataka pravodobno prijavljivati. Korisnici vlasniku i upravitelju stranice i trećim osobama odgovaraju za točnost i potpunost danih podataka. Korisnici dozvoljavaju vlasniku i upravitelju stranice da dobivene podatke, bez potrebe njihovog daljnjeg odobrenja, koristi za potrebe poslovanja e-trgovine, a osobito da dobivene podatke obrađuje, prosljeđuje trećim osobama, učini ih dostupnima svim trećim osobama i koristi ih za potrebe održavanja i promoviranja ove stranice (reference i sl.) Korisnici vlasniku i upravitelju stranice i trećim osobama odgovaraju i za sadržaj koji u okviru korištenja stranice objave ili učine dostupnim (objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali). Zabranjeno je objavljivanje svakog nezakonitog i neprikladnog sadržaja, što osobito podrazumijeva objavu osobnih podataka i informacija o trećim osobama bez njihova pristanka, odnosno objavu podataka ili sadržaja o trećim osobama na način koji tim osobama nanosi ili može nanijeti štetu, posebno u odnosu na kršenje prava osobnosti, prava intelektualnog vlasništva i pravila zaštite tržišnog natjecanja, te objavu svakog sadržaja koji ugrožava i šteti poslovanju ove e-trgovine. SOLUM GB ne odgovara za štetu koja nekome nastane zbog podataka i sadržaja koji je pojedini korisnik u okviru korištenja ove stranice objavio ili učinio dostupnim, niti može davati jamstvo za točnost i provjerljivost podataka i sadržaja koji se objavljuju ili čine dostupnim. Nezakonite i neprikladne sadržaje SOLUM GB  ima pravo ukloniti bez prethodnog upozorenja korisniku koji je takav sadržaj objavio ili učinio dostupnim. SOLUM GB zadržava pravo samostalno procijeniti koji sadržaj se smatra nezakonitim i neprikladnim. Osim uklanjanja nezakonitog i neprikladnog sadržaja, SOLUM GB u okviru upravljanja stranicom ima pravo ne objaviti ili ukloniti i sadržaj koji po njegovoj ocjeni ne udovoljava kriterijima koje ova stranica postavlja, odnosno ako ne odgovara profilu i temeljnoj namjeni ove stranice.

Obavještavanje korisnika

Članak 5.

Korisnik pristaje da od strane vlasnika i upravitelja stranice, putem elektroničke pošte ili na drugi jednako prikladan način, bude obavještavan o poslovanju e-trgovine i da mu uz to budu prosljeđivani i reklamni sadržaji. Na zahtjev korisnika, takve mu se obavijesti neće prosljeđivati.

Isključenje korisnika

Članak 6.

Registrirani korisnik ove stranice može iz opravdanih razloga biti onemogućen u daljnjem korištenju stranice, a naročito: ako stranicu koristi za ostvarenje nezakonitih i neprikladnih ciljeva, ako zloupotrebljava sadržaj i podatke koji su mu registracijom učinjeni dostupnima, ako prilikom korištenja stranice krši prava intelektualnog vlasništva upravitelja i trećih osoba, ako korištenjem stranice očito i zlonamjerno šteti poslovnim interesima vlasnika i upravitelja, te u svim drugim slučajevima u kojima svojim postupanjem krši ove uvjete korištenja i kupnje i nanosi štetu ili prijeti nastankom štete i poslovnog ugleda upravitelju i trećim osobama. SOLUM GB zadržava pravo samostalno procijeniti opravdanost razloga za isključenje pojedinog korisnika. Smatrat će se da pojedini korisnik svojim postupanjem u korištenju stranicom šteti poslovnim interesima vlasnika i upravitelja stranice osobito ako neki sadržaj s ove stranice objavljuje na drugim medijima, odnosno ako svojim ponašanjem druge korisnike stranice odvraća od njezina korištenja i time šteti poslovnom ugledu upravitelja, odnosno nanosi mu štetu. Za takvu štetu korisnik će i odgovarati.

Tehničko održavanje stranice

Članak 7.

SOLUM GB, kao vlasnik i upravitelj stranice, istu održava i unapređuje radi zaštite privatnosti i interesa svih njezinih korisnika, izjavljujući da istom upravlja prema tehničkim standardima koji to u cijelosti omogućuju, imajući na raspolaganju primjerenu tehničku podršku. Međutim, SOLUM GB zadržava mogućnost da iz objektivnih razloga dođe do tehničkih pogrešaka u radu ove stranice, koje su korisnici dužni prijaviti odmah po njihovom pojavljivanju. SOLUM GB takve će pogreške nastojati ukloniti u najkraćem mogućem roku. SOLUM GB zadržava pravo da zbog radova na tehničkom održavanju stranice, uvođenja novih sadržaja i drugih opravdanih razloga privremeno uskrati pristup pojedinim sadržajima ove stranice. S obzirom da ova stranica u okviru svojeg poslovanja uključuje i linkove drugih stranica, sadržaj, sigurnost i način rada tih stranica izvan su opsega odgovornosti vlasnika i upravitelja ove stranice. Ova stranica otvara mogućnost oglašavanja, pa korisnici pristaju na takvo oglašavanje od strane trećih osoba kojima to SOLUM GB dopusti. U okviru oglašavanja trećih osoba, sadržaj reklamnog materijala nije u domeni odgovornosti vlasnika i upravitelja ove stranice. SOLUM GB za analizu ove stranice koristi odgovarajući software, čime stječe saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete ponude. S tim u svezi koriste se tzv. cookies, tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu korisnika, te omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici, što omogućava provođenje analize korištenja. Iako se ove tekstovne datoteke mogu odbiti ili izbrisati, to može dovesti do toga da se neke funkcije na stranici više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software prikuplja i pohranjuje i tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika, pri čemu ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Korisnici ove stranice daju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

Kupnja proizvoda

Članak 8.

Kupnja proizvoda putem stranice etrznica.hr definira se kroz četiri parametra: narudžba proizvoda, dostava proizvoda, plaćanje kupljenih proizvoda i reklamacija i povrat kupljenih proizvoda. Proizvođač je osoba koja se u tom svojstvu registrira na stranici, i temeljem izvršene registracije i ugovora sklopljenog sa vlasnikom i upraviteljem stranice stekne pravo svoje proizvode nuditi na prodaju kupcima. Kupac je osoba koja se u tom svojstvu registrira na stranici, stekavši mogućnost odabira i narudžbe ponuđenih proizvoda. Sve cijene proizvoda uključenih u ponudu bit će izražene u domaćoj valuti (kune). Za kupce su obvezujuće cijene objavljene na stranici u trenutku njihove narudžbe kupljenih proizvoda.

Naručivanje proizvoda

Članak 9.

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem u postupku narudžbe koji je predviđen na ovoj stranici. U postupku narudžbe, kupac odabirom opcije „Dodaj“ pojedini proizvod sprema u svoju potrošačku košaricu. Proizvod se smatra naručenim kada kupac dovrši čitav propisani postupak narudžbe i odabere opciju „Kupi“. Po potvrdi kupnje proizvoda, kupac će na svoju e-mail adresu dobiti potvrdu narudžbe, s prikazom kupljenih proizvoda, cijenom koju je za izvršenu narudžbu dužan platiti, odabranim načinom plaćanja i vrstom dostave. Kupcu se, ovisno u uvjetima dostave proizvoda, pored same cijene proizvoda mogu zaračunati i dodatni troškovi dostave, što će u tom slučaju biti iskazano u potvrdi narudžbe u okviru ukupne cijene narudžbe. Ukoliko kupac po potvrdi kupnje ne dobije obavijest o narudžbi, dužan je kontaktirati upravitelja stranice.

Dostava proizvoda

Članak 10.

Proizvođač od kojeg  je proizvod naručen i koji je od strane vlasnika i upravitelja stranice obaviješten o izvršenoj narudžbi, isporučit će kupcu naručeni proizvod ako ga ima na raspolaganju. Ukoliko proizvođač neki od naručenih proizvoda nije u mogućnosti isporučiti, obavijestit će o tome kupca radi dogovora oko produljenja roka za isporuku proizvoda, dostave zamjenskog proizvoda ili otkazivanja narudžbe. U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda, plaćena sredstva bit će vraćena kupcima. Naručeni proizvod mora biti pakiran i isporučen na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Naručeni proizvod treba kupcu u pravilu biti isporučen u roku od najviše 48 sati, osim ako kupac ne pristane na dulji rok isporuke. Kupljene proizvode isporučuje proizvođač ili SOLUM GB za račun proizvođača. U slučaju da isporuku proizvoda vrši SOLUM GB kao posrednik u prodaji, dostava će se izvršiti putem dostavne službe.

Plaćanje proizvoda

Članak 11.

Način plaćanja proizvoda kupac odabire u postupku kupnje. Kupljeni proizvodi plaćaju se putem virmana ili opće uplatnice, te pouzećem. Ukoliko korisnik odabere plaćanje virmanom ili općom uplatnicom, na njegovu e-mail adresu bit će poslana potvrda narudžbe te podaci potrebni pri uplati. Naručeni proizvodi se dostavljaju korisniku po verificiranju uplate, a u skladu s uvjetima dostave. Uz samu cijenu proizvoda, kupac će snositi i trošak dostave, što će biti iskazano kao ukupni trošak u specifikaciji ukupne cijene narudžbe u samoj potvrdi narudžbe. Troškovi dostave nisu uračunati u cijenu proizvoda te se obračunavaju prema cjeniku dostavne službe.

Reklamacija i povrat proizvoda

Članak 12.

Prilikom dostave ili vlastitog preuzimanja naručene robe, Kupac je dužan provjeriti identitet robe koja mu se isporučuje (odgovara li predmet isporuke narudžbi) i sve vidljive nedostatke robe i to odmah reklamirati osobi koja robu dostavlja.  Naknadne reklamacije proizvoda i cijene neće se uvažavati. Pravo na vraćanje isporuke i na povrat plaćene cijene kupac ima u slučajevima kada mu je isporučen proizvod koji nije naručio i kada proizvod ima nedostataka zbog kojih nije opravdano da ga kupac primi (znatno oštećenje prilikom transporta, istek roka trajanja, nedostatak bitnih i naručenih svojstava i sl.)

Orijentacijska cijena

Članak 13.

Kupci pojedinih proizvoda iznimno pristaju na to da cijena proizvoda iskazana u potvrdi narudžbe u konačnici bude nešto manja od cijene proizvoda koju budu morali platiti za isporuku narudžbe. Do toga može doći kod kupnje proizvoda koji se kupuju na masu, budući da pojedino pakovanje takvog proizvoda koje bude isporučivano, a zbog same prirode kupljene robe (npr. komadi voća i povrća), može iskazivati nešto veću masu (nekoliko desetaka grama više ili manje) od mase koju je kupac naručio. U tom smislu, cijena iskazana u potvrdi narudžbe predstavljat će tzv. orijentacijsku cijenu, a u tom slučaju kupac bi plaćao stvarnu cijenu prema stvarnoj masi isporučenog proizvoda. Takve razlike u cijeni kupcu će se u pravilu ranije najaviti, a razlika u cijeni nije opravdan razlog za odbijanje primitka narudžbe.